Inschrijven

bij Kraamzorg Sandra Vos

De vergoedingen

Kraamzorg die door mij, Kraamzorg Sandra Vos, geleverd wordt valt binnen de vergoedingen van de basisverzekering. Net als bij reguliere kraamzorgorganisaties is er een wettelijke bijdrage van € 4,80 per uur (peildatum 2023). Bij een aanvullende verzekering worden deze kosten vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit kan je altijd even controleren op je polis. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de zorg van een ZZP-er. Volgens het L.I.P. (Landelijk Indicatie Protocol) heeft iedere vrouw recht op 24 uur kraamzorg. Deze uren worden in overleg verdeeld over 8 dagen. Mocht er een situatie voordoen dat de basis uren niet voldoende zijn dan kan de verloskundige in overleg met de kraamverzorgende extra uren bij indiceren. Er is een maximum van totaal 10 dagen kraamzorg en maximaal 80 uur.

Ik kan bij alle zorgverzekeraars declareren.

Inschrijving

Spreekt mijn werkwijze je aan en wil je kraamzorg van mij ontvangen dan ben je van harte welkom. Inschrijven gaat heel eenvoudig via het aanmeldformulier. Zodra ik je aanvraag heb ontvangen neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Hierna volgt een bevestiging van de inschrijving. Tussen week 32-34 van je zwangerschap neem ik contact met je op en plannen we een intakegesprek. Zo kunnen we alvast kennismaken en de aankomende kraamtijd bespreken.